Záznam ze slavnostního zahájení provozu nových výrobních kapacit,

které se konalo dne 01. 10. 2009 v POLDI Hütte s.r.o.