Historie

Od podzimu r. 2012 funguje společnost pod novým jmémem POLDI s.r.o., s novou vlastnickou a manžerskou strukturou.

V polovině roku 2009 společnost dokončila rozsáhlou investici a zahájila tak provoz nových výrobních zařízení v rekonstruované Ocelárně, žíhárně, dokončující výrobě a zejména zcela nové kovárně s kovacím lisem STG 4000.

Listopad roku 1999 byla firma odkoupena společností Scholz Stahlzentrum - Ost od podnikatele Zdeňka Zemka. Poldi Hütte vznikla jako dceřiná společnost společnosti Scholz Edelstahl GmbH. Jako prvním vlastníkům se jim podařilo firmu, poškozenou a poznamenanou konkurzem, stabilizovat.

Nová firma dostala jméno POLDI Hütte a jako česká společnost s. r.o. je součástí německého koncernu SCHOLZ AG.

Roku 1969 se z korozivzdorných ocelí začaly vyrábět první chirurgické soupravy.

Roku 1930 byly při stavbě mostu Harbour Bridge v Sydney použity Poldi značky ocelí POLDI MAXIMUM a POLDI TENAX.

Roku 1909 byla použita ocel Poldi na konstrukci automobilu Blitzen Benz, který ve své době ustanovil rychlostní rekord 211,51 km/h.


Dne 18.7. roku 1893 byla patentována ochranná známka v podobě profilu stříbrné ženské hlavy s pětipaprsčitou hvězdou nad čelem a v zeleném oválu.


Téhož roku se umístily výrobky Poldiny hutě na nejvyšších příčkách na světové výstavě v Chicagu.

30.7. 1889 byla založena Huť Poldi.
Huť Poldi byla postavena Karlem Wittgensteinem v sousedství Vojtěšské huti.
A na počest své ženy jí nazval Poldina Huť.