Záznam z podnikatelské mise v Turecku 02/2012

Záznam je převzat z oficiálních stránek tureké vlády.