Ocelárna

Oblouková pec

Historie elektrické obloukové pece datuje z roku 1899. V tomto roce byl P. Héroultovi  udělen patent na výrobu oceli elektrickým obloukem.

Dne 17.2.1906 byly vyrobena první tavba o hmotnosti 500 kg tavená elektrickým obloukem. Od této doby elektrická oblouková pec neustále zvyšovala svůj podíl na světové výrobě oceli. Dnes se více než 30 % světové roční výroby (oceli) vyrábí v elektrické obloukové peci.

Elektrická oblouková pec patří k nístějovým výrobním agregátům. Vsázka je obvykle tvořena skoro ze 100% ze šrotu. Elektrická oblouková pec je variabilně využitelný agregát. Většinou se používá k následné výrobě válcovenských dlouhých výrobků jako například  betonářské oceli, nosníků a tyčové oceli pro objemové tváření (lisování a tváření).

I pro výrobu velkých výrobků se používá přednostně ocel z EOP. Pec nainstalovaná v Poldi Hütte s.r.o. má následující parametry:

Typ:AC - Elektrická oblouková pec
Kapacita pece:30 t
Jmenovitý výkon transformátoru:12 MVA + 25% existující
Jmenovitý průměr pece:cca 4.700 mm
Objem pece:55 m3


Oblouková pec G10 - Ocelárna, POLDI s.r.o.

Pánvová pec

Elektrická oblouková pec v podstatě slouží pouze jako tavicí agregát. Jako metalurgická práce se provádí většinou jenom odfosfoření a první legování během odpichu. Dokončování tavby se provádí v pánvové peci. Zde ocel dosáhne požadovaného přesného složení, provádí se odsíření a dochází k homogenizaci tavby a již k vyloučení vměstků do strusky


Pánvová pec - Ocelárna, POLDI s.r.o.

VD/VOD

V zařízení VD/ VOD se provádí odplynění. Pro tento účel se nastaví hluboké vakuum pod 3 Torr, které je udržováno po dobu min. 20 minut. Tím se zejména snižuje obsah vodíku tavby pro zabránění výskytu vloček v hotovém výkovku. Dále slouží toto zpracování k zlepšení oxidické mikročistoty. Pomocí VOD lze také nastavit co nejnižší obsah C. V zařízení se rovněž zlepší oxidická mikročistota.


VD/VOD - Ocelárna POLDI s.r.o.

Licí provoz

V Poldi Hütte s.r.o. se ocel výlučně odlévá spodem. Ingoty mají velikost od 700 kg do 55tun. K dispozici jsou 2 licí kanály a 2 licí jeřáby. Těžké ingoty od hmotnosti 13 tun jsou odlévány pomocí licích vozů. Toto umožňuje co nejpřesnější dodržování technologicky potřebných licích parametrů.


Licí vůz, licí kanál - Ocelárna, POLDI s.r.o.

.