Kolektivní smlouva

Každoročně probíhá jednání o kolektivním vyjednávání, které je završeno podpisem kolektivní smlouvy.

 

Benefity

V letošním roce poskytuje společnost svým zaměstnancům:

  • stravenky v hodnotě 70 Kč
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • příspěvek na životní pojištění
  • odměny k životnímu jubileu

 

Spolupráce se školami

Firma spolupracuje s kladenskými školami, s některými z nich dokonce patronátně. Studentům technických (oborových) vysokých škol pravidelně umožňuje brigády, ale i zpracování disertačních prací na svých pracovištích.

Bezpečnost práce

Velkou pozornost věnuje vedení společnosti POLDI bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Novelizovali jsme detailní směrnici „Předpisy a pokyny BOZP“, a to včetně normativu o vybavení pracovními a bezpečnostními pomůckami. Pracovníci dostali nové pracovní oděvy, barevně odlišené podle provozních jednotek. Samozřejmostí jsou preventivní prohlídky a vyhledávání rizik tak, aby se jim předcházelo.