Propagační film vytvořený pro POLDI Hütte s.r.o.

na podzim roku 2009 u příležitosti zahájení provozu v nových výrobních zařízeních.